Polityka prywatności aplikacji mobilnej My Local News

  1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej 'MyLocalNews' Adesco Software s.c. z siedzibą Lublinie (dalej " Adesco Software ").
  2. Korzystanie z Aplikacja 'MyLocalNews' nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych.
  3. Aplikacja 'MyLocalNews' nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika aplikacji.
  4. Informacje publikowane za pośrednictwem Aplikacji 'MyLocalNews' mają charakter publiczny.
  5. Aplikacja 'MyLocalNews' jest tylko systemem pośrednim pomiędzy jej użytkownikiem a dostawcami informacji, którymi użytkownik jest zainteresowany.
  6. Firma Adesco Software nie odpowiada za publikowane treści za pomocą Aplikacja 'MyLocalNews'.
  7. Aplikacja ' MyLocalNews ' może uzyskać dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: aparatu fotograficznego, wykonywania zdjęcia w celu wysłania wiadomości, funkcji lokalizacyjnej w celu określenia miejsca wykonania fotografii.
  8. Powyższa polityka prywatności jest tylko uzupełnieniem do polityki prywatności Apple Store i Google Play a firma Adesco Software nie ponosi odpowiedzialności za te polityki i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Jeżeli nie zgadzasz się na niniejszą politykę prywatności nie instaluj Aplikacji lub ją odinstaluj.